Fort­satt po­äng för Kis­ta Hoc­key

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Hoc­keys herr­lag spe­lar fort­satt bra i di­vi­sion 4 Nor­ra. La­get in­led­de se­rie­pre­miä­ren med vinst. Även i and­ra om­gång­en såg la­get till att ploc­ka yt­ter­li­ga­re po­äng. Kista­her­rar­na ställ­des då mot Kall­hälls IF bor­ta. Mat­chen slu­ta­de 4-5 ef­ter för­läng­ning. In­för tred­je om­gång­en lig­ger Kis­ta Hoc­key på and­ra plats i se­ri­en med fem po­äng. Förstap­lat­sen in­ne­har än så länge Orms­ta HC. Det blir en spän­nan­de fem­te om­gång, den 28 ok­to­ber möts näm­li­gen Kis­ta Hoc­key och Orms­ta HC i Hus­by Ishall.

ISHOCKEY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.