Me­dalj­hopp i pa­rasports-VM

Vi i Kista - - SPORT -

Tensta­kil­len Jeff­rey Ige täv­lar för svens­ka lands­la­get i pa­rasports-VM i Do­ha, Qa­tar. Ku­la är gre­nen som Jeff­rey Iges täv­lar i och han är en av dem sto­ra svens­ka me­dalj­hop­pen. Just nu är han ran­kad trea i värl­den. I Pa­ra­lym­pics i Lon­don 2012 tog Iges sil­ver och ef­ter det har han ut­ö­kat sitt per­son­li­ga re­kord till 15,77 me­ter. 2014 vann han dess­utom två guld i två in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar. Pa­rasports-VM på­går mel­lan den 21-31 ok­to­ber.

FRIIDROTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.