På väg till Kista­mäs­san för att rös­ta för fred. Rös­tar på #HDP i tur­kis­ka par­la­mentsva­let.

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

@EvinCe­tin var en av många som rös­ta­de

i tur­kis­ka par­la­mentsva­let på

Kista­mäs­san.

”Så­dan ny­het så­dan skärm­vägg som man ju bru­kar sä­ga”, kon­sta­te­rar re­por­ter Ida som ta­git bil­den på re­por­ter Patrik. #sista­åre­nin­nan40års­kri­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.