Sam­man­trä­de i kyr­kan

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den tred­je november sam­man­trä­der Spånga-Kis­ta kyr­ko­full­mäk­ti­ge i Spång­aKis­ta för­sam­lings­hus kl 19.15. I sam­band med mö­tet finns möj­lig­het för all­män­he­ten att stäl­la frå­gor. Kyr­ko­full­mäk­ti­ge är det högs­ta be­slu­tan­de or­ga­net på lo­kal ni­vå i Svens­ka kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.