Det­ta har hänt

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

i Tens­ta, Rin­ke­by och Kis­ta har, i en­lig­het med of­fent­lig­hets­prin­ci­pen, be­gärt ut upp­gif­ter om al­la som sökt tjäns­ten som stads­dels­ut­veck­lings­chef.

VI

gick först med på att läm­na ut upp­gif­ter­na, men änd­ra­de sig se­dan.

FÖR­VALT­NING­EN

FÖR­VALT­NING­EN

häv­dar nu att an­sök­ning­ar­na in­te är all­män­na hand­ling­ar ef­tersom rekry­te­ring­en sköts av ett ex­ternt kon­sult­bo­lag.

har över­kla­gat be­slu­tet.

TID­NING­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.