Bi­list kör­de över 11-årigt barns fot

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Po­li­sen kal­la­des till Tens­ta vid 15-ti­den på tis­da­gen ef­ter att det ha­de kom­mit in ett larm om en tra­fi­ko­lyc­ka med per­sonska­dor.

En­ligt vitt­nen ha­de en bi­list kört up­pe på en gång­väg och då kört över fo­ten på ett barn.

Bar­net, 11 år gam­malt, för­des till Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus.

Bil­fö­ra­ren är miss­tänkt för vål­lan­de till kropp­s­ka­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.