MER Källsor­te­ring i Rin­ke­byda­len

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

2015 kom­mer tre oli­ka källsor­te­rings­sy­stem att sät­tas ut i tre av sta­dens par­ker. Syf­tet med för­sö­ket är att se vil­ken typ av sy­stem som får bäst re­sul­tat i mängd källsor­te­rat skräp samt rätt typ av skräp i rätt be­hål­la­re. Mät­ning av an­del rätt sor­te­rat skräp kom­mer gö­ras un­der för­sö­ket.

UN­DER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.