Till dig som är för­äl­der

Vi i Kista - - KROPP & SJÄL -

är ett krav att trä­ning­en ska va­ra ro­lig!

chan­sen till ak­ti­va skol­trans­por­ter. Bra för bar­nens häl­sa, mil­jö­vän­ligt, och tra­fik­sä­ker­he­ten runt sko­lor­na ökar om fler cyklar el­ler går.

ro­li­ga sa­ker med bar­nen! Of­ta smit­tar det av sig, och även du som vux­en får en sun­da­re livs­stil.

DET

TA

GÖR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.