Föreläsning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Föreläsning av An­ders Claréus (SU): Afri­ka sö­der om Sa­ha­ra. Fri­gö­rel­se och av­ko­lo­ni­se­ring? som en del av Eros-ef­fek­ten: Konst, so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser och kam­pen för so­ci­al rätt­vi­sa. Onsdag 4.11. Tid: 19.00. Plats: Tens­ta konst­hall. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.