Svenskt språkcafé på Tens­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Be­hö­ver du trä­na din svens­ka? Kom till språkcafé­et på Tens­ta bib­li­o­tek, ons­da­gar 14.30–16! Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar lätt svens­ka. An­mäl dig hos bib­li­o­te­ket in­för förs­ta gång­en, sen är du väl­kom­men var­je onsdag. Språkcafé­et sker i sam­ar­be­te med Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.