Sa­gostund på svens­ka

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För för­sko­lor och för­äld­ra­le­di­ga med barn i ål­dern 3-6 år, var­je mån­dag! Väl­kom­na till vå­ra my­si­ga sa­gostun­der. Vi bju­der på munt­ligt be­rät­tan­de, hög­läs­ning el­ler di­gi­ta­la sa­gor där he­la rum­met för­änd­ras med bild, ljus och ljud. Bo­ka in er och kom! Max två till­fäl­len per för­sko­la och ter­min. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 10.15–11.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.