Atel­jé­klub­ben

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ska­pa och upp­finn! Till­ver­ka oli­ka sa­ker med vå­ra ma­te­ri­al och tes­ta tek­nik. Var­je onsdag kloc­kan 16.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.