De gick vi­da­re i Stock­holm cup

Vi i Kista - - SPORT -

Bå­de Kis­ta SC och Stock­holms IF Mi­dia är vi­da­re i Stock­holm Cup. Di­vi­sion 4-la­get Kis­ta SC vann i hel­gen bor­ta mot di­vi­sion 6-la­get Sick­la IF. Vinstre­sul­ta­tet slu­ta­de 2-7, vil­ket in­te var helt ovän­tat med tan­ke på se­ri­eskill­na­den. Stock­holm IF Mi­dia dä­re­mot möt­te ett lag från en hög­re di­vi­sion än dem själ­va. Mi­dia som spe­lar i di­vi­sion 6 ställ­des mot Va­sa­säll­ska­pet FK från di­vi­sion 5. Mat­chen slu­ta­de med vinst, hem­ma på Är­vinge, med star­ka 5-3.

FOT­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.