Fjär­de plats till Jeff­rey Ige

Vi i Kista - - SPORT -

Kul­stö­ta­ren Jeff­rey Ige från Tens­ta slu­ta­de på fjär­de plats i pa­rasports-VM i Do­ha. Iges bäs­ta stöt lan­da­de på 14,73 me­ter. Kon­kur­ren­ter­na var för star­ka den­na gång och Jeff­rey Ige ha­de en bit upp till pal­len. På tred­je plats kom ma­lay­si­ern Mu­ham­mad Ziy­ad Zol­ke­flis med 15,37 me­ter. Silv­ret gick till gre­ken Di­mitros Se­niki­dis som stöt­te 15.45 me­ter. Gul­det togs av au­stra­li­en­sa­ren Todd Hod­getts, som fick in vin­nar­stö­ten på 15,83 me­ter.

FRIIDROTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.