Rin­ke­by Fol­kets Hus

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

FAS­TIG­HETS­KON­TO­RET äger och för­val­tar idag fas­tig­he­ten Kvarn­ber­get 6 i Rin­ke­by (Rin­ke­by Fol­kets Hus).

FAS­TIG­HE­TEN om­fat­tar 893 kvm och cir­ka 2 949 kvm ut­hyr­nings­bar yta. Den störs­ta­sam­lings­sa­len, Rin­ke­by­sa­len, rym­mer 250 per­so­ner.

BYGG­NA­DEN har ett stort un­der­hålls- och in­ve­ste­rings­be­hov.

HY­RES­GÄS­TER­NA ut­görs av den ide­el­la för­e­ning­en Rin­ke­by Fol­kets Hus, stads­dels­nämn­den Rin­ke­by-Kis­ta samt kul­tur­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.