3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

BACKLUCKELOPPIS

Sön­dag är in­te ba­ra fars dag, ut­an även lop­pis­dag i Kis­ta gal­le­ria. Bakluc­ke­lop­pi­sen äger rum i i gal­le­ri­ans Öst­ra p-hus, ned­gång vid Max Ham­bur­ga­re (vid Jan Sten­becks torg).

Sön­da­gen den 8 november kl 11–15.

Kis­ta gal­le­ria

När:

Var: RÄD­DA BAR­NENS FÖRÄLDRAFORUM GÄS­TAR TENS­TA KONST­HALL

Föräldraforum är en plats där för­äld­rar kan mö­tas, dis­ku­te­ra till­sam­mans, få nya er­fa­ren­he­ter & kun­ska­per. Träf­far­na är kost­nads­fria med gra­tis fi­ka. Var­je träff fo­ku­se­rar på oli­ka te­man såsom bo­stads­si­tu­a­tion i Jär­va, lo­kal­po­li­tik, för­äld­ra­skap och jäm­ställd­het, in­bjud­na gäs­ter er­bju­der för­djup­ning in­om de oli­ka äm­ne­na.

11 november, tid 17.30–19.30

Tens­ta konst­hall

När:

Var: KON­SERT MED KUL­TUR­SKO­LAN

Kon­sert med ele­ver från Kul­tur­sko­lan.

Lör­da­gen den 7 november kloc­kan 13.00–15.00

Sce­nen på Kis­ta bib­li­o­tek

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.