Ten­sta­po­li­ti­ker fick ap­plå­der

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Full­mäk­ti­ge­le­da­mo­ten Nas­sir Ab­dul­la­hi (S) från Tens­ta, fick ap­plå­der när han på mån­da­gens full­mäk­ti­ge­mö­te upp­ma­na­de me­nings­mot­stån­da­re att lä­sa histo­ria, och av­slu­ta­de ett in­lägg med att ci­te­ra Mo­der Teresa.

”Al­la kan in­te gö­ra sto­ra sa­ker. Men al­la kan gö­ra små sa­ker med stor kär­lek. Vän­li­ga ord kan va­ra små och enk­la att ut­ta­la, men de ekar i oänd­lig­het.”

– Mo­der Teresa, lär er av hen­ne, sa Nas­sir Ab­dul­la­hi.

Ären­det gäll­de en omdis­ku­te­rad mo­tion från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, om att in­fö­ra tig­ge­ri­för­bud. Mo­tio­nen av­slogs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.