MER Kis­ta gal­le­ria

Vi i Kista - - NYHETER -

Gal­le­ria öpp­na­de 1977 och ha­de då 70 bu­ti­ker och 7 mil­jo­ner be­sö­ka­re.

har det byggts ut i två om­gång­ar. 2002 bygg­des det ut till 125 bu­ti­ker vil­ket ge­ne­re­ra­de 11,2 mil­jo­ner be­sö­ka­re.

ut­bygg­nad gjor­des 2009 till 185 bu­ti­ker. räk­nar gal­le­ri­an med att nå to­talt 19 mil­jo­ner be­sö­ka­re, vil­ket skul­le va­ra ett nytt re­kord.

KIS­TA

DÄR­EF­TER EN AND­RA 2015

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.