Räd­da bar­nen Föräldraforum gäs­tar Tens­ta konst­hall

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Föräldraforum är en plats där för­äld­rar kan mö­tas, dis­ku­te­ra till­sam­mans, få nya er­fa­ren­he­ter & kun­ska­per. Träf­far­na är kost­nads­fria med gra­tis fi­ka. Var­je träff fo­ku­se­rar på oli­ka te­man såsom bo­stads­si­tu­a­tion i Jär­va, lo­kal­po­li­tik, för­äld­ra­skap och jäm­ställd­het, in­bjud­na gäs­ter er­bju­der för­djup­ning in­om de oli­ka äm­ne­na. Tens­ta konst­hall kl 17.30–19.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.