MER Spår

Vi i Kista - - KULTUR -

KRI­MI­NAL­PODCAS­TEN

Spår är en ra­dio­do­ku­men­tär i fem de­lar. Var­je av­snitt är mel­lan en halv­tim­me och en tim­me långt.

är ett av två fall som grans­kats.

RINKEBYMORDET

JOUR­NA­LIS­TER­NA

An­ton Berg och Mar­tin John­son, som bå­da job­bar för Sve­ri­ges Ra­dio, samt podcast­bo­la­get A-cast står bakom pro­duk­tio­nen.

finns bå­de via app samt på nä­tet och fi­nan­sie­ras via re­klam.

PODCASTEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.