Kis­ta Ga­laxy går vi­da­re

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Ga­laxy FC är vi­da­re i Stock­holm Cup. La­get möt­te i se­nas­te mat­chen Hal­lon­ber­gen IF, som ock­så spe­lat di­vi­sion 4 den­na sä­song. Mat­chen spe­la­des bor­ta på Ur­sviks IP på tors­dags­kväl­len. Vid full tid var re­sul­ta­tet 2-2, där Ga­laxys mål­skyt­tar var Ro­bel As­fa­ha och Ou­a­hid So­fi­a­ne Bou­ka.

Det var nä­ra att Ga­laxy gick vi­da­re vid full tid men Hal­long­ber­gen kvit­te­ra­de i 92 mi­nu­ten till 2-2 och vann först på straf­far. Nu är Ga­laxy vi­da­re till näs­ta om­gång i Stock­holm Cup till­sam­mans med Stock­holm IF Mi­dia och Kis­ta SC. I feb­ru­a­ri 2016 spe­las näs­ta om­gång som är 1/16-fi­nal.

FOT­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.