Två no­mi­ne­ra­de från Tens­ta BK

Vi i Kista - - SPORT -

Två per­so­ner från Tens­ta Box­nings­klubb har no­mi­ne­rats till ga­lan Pa­ve The Way Awards 2015. Det är box­nings­klub­bens trä­na­re Ton­ton Se­ma­ka­la och box­a­ren Alex Bwam­ba­le som in­ne­har no­mi­ne­ring­ar­na. Pa­ve The Way Awards är en gala som hålls den 4 november i Kis­ta och är ett ar­range­mang för att hyl­la fö­re­bil­der och in­spi­ra­tions­käl­lor från mil­jon­pro­gram­mens för­or­ter. 100 per­so­ner hyl­las där Kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke är en av pris­ut­de­lar­na.

BOXNING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.