Hus­by FF får sti­pen­di­um

Vi i Kista - - SPORT -

Fot­bolls­klub­ben Hus­by FF har till­de­lats året Ro­ma­ri­osti­pen­di­um. Sti­pen­di­et de­las ut från Va­salunds IF och är ska­pat för att hed­ra den för­re fot­bolls­spe­la­ren Ah­men Ro­ma­rio Ibra­him, som av­led 2008. I mo­ti­ve­ring­en fram­går det bland an­nat att Hus­by FF ”på kort tid se­dan för­e­nings­star­ten 2013 va­rit med och ta­git ett stort sam­hälls­an­svar för he­la stads­de­len”. För­ra året gick sti­pen­di­et till Rin­ke­by Uni­ted. Sti­pen­di­et är på 5 000 kr.

FOT­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.