Spring­er och stres­sar till Hus­by. Men, så fruk­tans­värt värt det. Hur som! 17.3019.00 ju­ri­disk råd­giv­ning på bib­li­o­te­ket. #Ju­ri­di­kiHus­by

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Do­na Ha­ri­ri @Do­naHa­ri­ri

har många järn i el­den, ett av dem som ju­ri­disk råd­gi­va­re i Hus­by på ons­da­gar. I vän­tan på tåg. Tur det finns nå­got fint att tit­ta på i al­la fall. #mån­ga­lång­aSL-mi­nu­ter­blir­det #blå­lin­jen #tens­ta

Pap­pers­bi­ten i nä­ven är en örn och pap­pers­bi­ten på bor­det en mus. In­ter­vju­ar en fo­to­graf över en fi­ka på Yas, pas­sar på att frå­ga om skug­gor och ljus. #run­mic­keyrun #skug­gan­fal­lerin­te­långt­från­mu­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.