3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

HUS­BY KONST­HALL

Två ut­ställ­ning­ar sam­ti­digt: Ar­tists’ books och ver­ket All­bor­gar­rät­ten av Jan Rydén.

21 no­vem­ber kloc­kan 12.00–18.00.

Hus­by konst­hall.

När:

Var: LÄTT­LÄST BOKCIRKEL PÅ RIN­KE­BY BIB­LI­O­TEK

Var med i en bokcirkel! Ett språkcafé – med böc­ker. Läs och pra­ta om lätt­läs­ta böc­ker. Nu ska vi lä­sa ”Gran­nen” by Jo­han Werkmäster. Boken finns på Rin­ke­by bib­li­o­tek. Läs boken hem­ma. Hin­ner du in­te lä­sa in­nan? Kom än­då!

Mån­dag 16 no­vem­ber kl 14.30.

Rin­ke­by bib­li­o­tek.

När:

Var: DON’T TOUCH MY HAIR – FÖ­RE­LÄS­NING

Med hjälp av so­ci­a­la me­di­er drog Sa­lem Yo­han­nes igång en fö­re­läs­ningstur­né och möt­tes av stort in­tres­se hos all­män­he­ten. I sin text ut­fors­kar hon det ”pro­fes­sio­nel­la” ut­se­en­det in­om of­fent­lig för­valt­ning, där afro­hå­ret kon­stant kol­li­de­rar med bå­de vit­hetsnorm och bil­der av kvinn­lig skön­het.

17 no­vem­ber kl 18.00– 20.00.

Kis­ta bib­li­o­tek.

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.