MER All­män­nyt­tan i Jär­va

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

stads tre all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­lag äger till­sam­mans drygt 8 000 lä­gen­he­ter i Söd­ra Jär­va.

bo­stä­der äger 5 200 lä­gen­he­ter för­de­la­de över he­la Söd­ra Jär­va.

STOCK­HOLMS

SVENS­KA

STOCK­HOLMS­HEM

äger 470 lä­gen­he­ter i Rin­ke­by.

FA­MIL­JE­BO­STÄ­DER

äger 2 369 lä­gen­he­ter i Kis­ta, Rin­ke­by och Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.