VECKANS NAMN, 20 NO­VEM­BER: PON­TUS

Vi i Kista - - FAMILJ -

Pon­tus

är ett mans­namn som har här­letts till det grekiska or­det pón­tos, ”hav”. Likt en tsu­na­mi plö­jer han allt i sin väg. För­knip­pas ock­så med stor kri­ga­re och hjäl­te. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge:

15 991

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.