Film­klubb på Kis­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men in i fil­mens värld! Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb vi­sar spän­nan­de, ro­li­ga, nya och gam­la fil­mer för barn och unga på lör­da­gar kl 15.00. För att få va­ra med på vå­ra film­vis­ning­ar be­hö­ver du bli med­lem i vår film­klubb. Det blir du en­kelt på plats och får du ett eget med­lems­kort. Gra­tis. Väl­kom­men! Fil­mer: 14/11 Lo­ran­ga, Ma­sa­rin och Dar­tan­jang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.