Snab­ba tips för färg­gla­da

Vi i Kista - - BOSTAD -

– och två “un­der­ku­lö­rer” att spe­la mot. Till ex­em­pel li­la till­sam­mans med beige och brunt, el­ler svart till­sam­mans med mörk­blått och brunt.

är ett snabbt och bil­ligt sätt att få in färg i rum-

Be­stäm en hu­vud­ku­lör

Tex­tili­er

met.

ro­li­ga fär­ger på mind­re ytor. När du kom­mit in i färg­tän­ket kan du tes­ta stör­re pro­jekt. Det värs­ta som kan hän­da är att du får måla om.

Tes­ta oli­ka,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.