Go­i­tom mest vär­de­full

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Ga­laxys trä­na­re och grun­da­re He­nok Go­i­tom rös­ta­des i vec­kan fram som årets mest vär­de­ful­la spe­la­re i All­svens­kan, ef­ter sin be­ty­del­se­ful­la in­sats i AIK den gång­na sä­song­en.

Pri­set de­la­des ut på ga­lan ”All­svens­kans sto­ra pris” som är ett sam­ar­be­te mel­lan me­di­e­fö­re­ta­get C Mo­re, fot­bolls­ma­ga­si­net Off­si­de och för­e­ning­en Svensk Elit­fot­boll. Ka­te­go­rin ”All­svens­kans mest vär­de­ful­la spe­la­re”, som Go­i­tom vann, är ga­lans tyngs­ta pris. Ju­ryn be­stod av 16 lag­kap­te­ner, 16 trä­na­re samt 32 ut­val­da jour­na­lis­ter.

FOT­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.