Kis­ta Hoc­key vann mot Duv­bo

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Hoc­key som de se­nas­te mat­cher­na ställts mot tufft mot­stånd och drab­bats av ett an­tal för­lus­ter, såg i för­ra vec­kan till att åter­ta se­ger­käns­lan.

På ons­dags­kväl­len tog la­get emot Duv­bo IK hem­ma i Hus­by Ishall. Vid full tid var re­sul­ta­tet 4-4, med två mål gjor­da av Daniel Hem­mings­son och Jonas Jacob­sen i hem­ma­la­get. Mat­chen gick till för­läng­ning där Kista­her­rar­na vi­sa­de på styr­ka och såg till att vin­na med 5-4.

ISHOCKEY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.