Pa­ve the Way-ga­la i Kis­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Kon­sult­fö­re­ta­get Swe­co räk­nar med att Kis­ta in­om 10 år kom­mer att ha 5 000 fler in­vå­na­re än i dag. Stock­holm väx­er snabbt, men Kis­ta spås växa än­nu snab­ba­re; dub­belt så snabbt som sta­den i stort. De and­ra by­ar­na kring fäl­tet, Rin­ke­by, Tens­ta, Hus­by och Akal­la, spås dock lig­ga kvar på un­ge­fär sam­ma in­vå­na­ran­tal el­ler öka mer blyg­samt.

FOTO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.