Barns tan­kar om fri­het

Vi i Kista - - FAMILJ -

Un­der de­cem­ber kom­mer dik­ter skriv­na av ele­ver på Rin­ke­by­sko­lan att gra­ve­ras in på en grupp ka­nin­skulp­tu­rer på Skår­bygränd ut­an­för bib­li­o­te­ket i Rin­ke­by. Dik­ter­na hand­lar om fri­het och de­mo­kra­ti.

Pro­jek­tet sker i sam­band med Tra kkon­to­rets upp­rust­ning av tor­gy­tan på Skår­bygränd, i sam­ar­be­te med bib­li­o­te­ket och sko­lan.

mån­dag 7 de­cem­ber kl 16:0018:00 på Hus­by Träff i Hus­by. Ing­en tids­bok­ning be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.