Och be dem att ta bort oss ur sitt da­ta­re­gis­ter har jag lyc­kats mins­ka mäng­den oönskad post till för­valt­ning­en med un­ge­fär två ki­lo per vec­ka! Idag läg­ger per­so­na­len oöns­ka­de för­sän­del­ser di­rekt i en mapp i postrum­met och så av­be­stäl­ler jag. Det känns fin

Vi i Kista - - FAMILJ -

stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.