Så många bo­stä­der ska byg­gas i Stock­holms stad till år 2030. Läs mer om sta­dens många bygg­pro­jekt och det väx­an­de Stock­holm på

Vi i Kista - - FAMILJ -

stock­holm.se/vax­er

vast­ber­ga-alle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.