Kafé­sam­tal på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men att del­ta i ett kafé­sam­tal om hur det är att va­ra män­ni­ska i dag! Vi som ord­nar det­ta pro­gram är en grupp från Psy­ko­a­na­ly­sens Hus. Det är ett pro­jekt för att bil­da mö­tes­plat­ser för al­la som in­tres­se­rar sig för män­ni­skan och psy­ko­a­na­ly­tis­ka per­spek­tiv. Del­ta­gar­na fö­re­slår äm­nen för kväl­lens sam­tal och där­ef­ter rös­tar man med handupp­räck­ning. En sam­tals­le­da­re an­sva­rar för sam­ta­lets ra­mar och för­de­lar or­det. Plats: Hus­by bib­li­o­tek. Tid: 13.00–14.30. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.