Liv­styc­kets jul­mark­nad

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Varmt väl­kom­men till årets jul­mark­nad i Tens­ta! Pre­cis som van­ligt har vi fyllt upp med nya och gam­la fa­vo­ri­ter. För­u­tom liv­styc­ken, te­kop­par, igel­kot­tar, väs­kor, hat­tar och äng­lar så pre­sen­te­rar vi även vårt möns­ter ”Liv­styc­ket i det grö­na” som nu kom­mit i ju­lens färg – rött. På vårt långa för­sälj­nings­bord sam­sas bric­kor och pro­duk­ter som pas­sar li­ka bra för ju­lens al­la fest­lig­he­ter, t ex som in­sla­get i ett pa­ket un­der gra­nen. Ope­ras­ång­ers­kan Char­lot­ta Huldt un­der­hål­ler un­der da­gen till­sam­mans med del­ta­ga­re från Liv­styc­ket. I kö­ket finns fi­ka och lunch till bra pris! Sön­da­gen den 28 no­vem­ber kloc­kan 11.00–15.00. Plats: Tensta­gång­en 20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.