Ab­dul­lah den gi­ri­ge/ Ab­dul­lah Al-Ta­ma

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En mini­fö­re­ställ­ning på ara­bis­ka av Unga Kla­ra ”Vak­na Ab­dul­lah, jag be­hö­ver din hjälp…” Nå­gon vis­kar i nat­ten till Ab­dul­lah, en rik han­dels­man som lagt sig för att vi­la un­der ett palm­träd i ök­nen med si­na 20 ka­me­ler. Vems är rös­ten och vad ska han gö­ra? Be­rät­tel­sen kom­mer från sa­go­sam­ling­en ”Tu­sen och en natt”. Obs! Spe­las på ara­bis­ka. Ål­der: 5 år Spel­tid: ca 40 min. Tid: 15.30–16.20. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Det­ta eve­ne­mang är gra­tis. Du kan bo­ka plats för max 12 varav 11 får va­ra barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.