Full­stän­dig mo­ti­ve­ring Ro­ma­ri­osti­pen­di­et

Vi i Kista - - SPORT -

FF är en fot­bolls­för­e­ning verk­sam i stads­de­len Hus­by i Söd­ra Jär­va. På kort tid har den unga för­e­ning­en som bil­da­des så sent som 2013 ta­git ett stort sam­hälls­an­svar för he­la stads­de­len med bland an­nat som­mar­verk­sam­het för barn och ungdomar och med hjälp till flyk­ting­ar. Hus­by FF har age­rat i ’Ro­ma­ri­os’ an­da och är en vär­dig mot­ta­ga­re av Ro­ma­ri­osti­pen­di­et 2015.”

” HUS­BY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.