3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

VEGANBRUNCH OCH JUL­MARK­NAD PÅ TENS­TA KONST­HALL

Veganbrunch och Jul­mark­nad med Kvin­no­cen­ter i Tens­ta-Hjuls­ta. Un­der sön­da­gen ser­ve­ras konst­hal­lens veganbrunch. Sam­ma dag finns även möj­lig­he­ten att hand­la per­son­li­ga jul­klap­par.

När: Sön­dag 29 no­vem­ber kl 12.00–15.00.

Var: Tens­ta konst­hall.

TRIPPELKONSERT I KIS­TA NOD

Tre kon­ser­ter på en kväll, he­la kon­sertsvi­ten på­går i fy­ra tim­mar. Kis­ta World Mu­sic. På sce­nen står Kö­ren Af­tab, Värt­tinä, Banaf­s­heh Sayy­ad & Har­pre­et Ban­sal. Mer in­for­ma­tion om fes­ti­va­len finns på http://kistaworld­mu­sic.com.

När: Sön­dag 29 no­vem­ber kl kl 15.00–19.00.

Var: Kis­ta NOD.

JUL­MARK­NAD I AKAL­LA BY

Tom­te, troll­karl, dans kring gra­nen, jul­mu­sik och lu­ci­a­tåg och dess­utom pon­ny­rid­ning, hant­verk, go­dis, gran­för­sälj­ning, glögg, med me­ra.

När: Sön­dag 6 de­cem­ber kl 11.00–16.00

Var: Akal­la by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.