Tåg­stopp Rin­ke­by till Hjuls­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Från fre­dag den 27 no­vem­ber kloc­kan 22 till och med sön­dag 29 no­vem­ber, går inga tun­nel­ba­ne­tåg mel­lan Rin­ke­by och Hjuls­ta. En­ligt SL be­ror up­pe­hål­let på un­der­hålls­ar­be­te. Väx­lar­na i tun­neln ska by­tas. Un­der hel­gen är det i stäl­let er­sätt­nings­buss som gäl­ler, tå­gen går som van­ligt från och med mån­dag mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.