Filmvisning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tors­dag 3.12, kloc­kan 19.00 Filmvisning: ”Den vi­ta spor­ten” med Lennart Mal­mer, som en del av Ero­sef­fek­ten: Konst, so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser och kam­pen för so­ci­al rätt­vi­sa. Plats: Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.