Veganbrunch och jul­mark­nad

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Veganbrunch och jul­mark­nad med Kvin­no­cen­ter i Tens­ta-Hjuls­ta. Un­der sön­da­gen ser­ve­ras konst­hal­lens upp­skat­ta­de veganbrunch. För sto­ra säll­skap mej­la: info@tensta­konst­hall.se. Sam­ma dag finns även möj­lig­he­ten att hand­la per­son­li­ga jul­klap­par i form av tex­til­ar­be­ten, hand­gjor­da smyc­ken och bak­verk från med­lem­mar i Kvin­no­cen­ter i Tens­ta-Hjuls­ta. Kvin­no­cen­ter i Tens­ta-Hjuls­ta är en ide­ell för­e­ning för kvin­nor. De ver­kar bland an­nat för att bry­ta kvin­nors iso­le­ring och seg­re­ge­ring. Som en del av Tens­ta mu­se­um: Fort­sätt­ning. Plats: Tens­ta Konst­hall. Tid: Kl 12.00–15.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.