Bokcirkel ”Reg­net luk­tar in­te här”

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Nu drar vi igång en bokcirkel till­sam­mans med ABF och Café Re­spekt! Vi kom­mer att träf­fas mån­da­gar på Rin­ke­by bib­li­o­tek med start den 30 no­vem­ber. An­mäl er till Selu­ah på ABF selu­ah.al­saa­ti@abf.se el­ler di­rekt på plats mån­dag den 30 no­vem­ber. Väl­kom­men mån­da­gar kloc­kan 18.00 föl­jan­de da­tum: mån­dag 30 no­vem­ber, mån­dag 7 de­cem­ber, mån­dag 14 de­cem­ber, mån­dag 21 de­cem­ber. Om boken: Du­raid Al-Kha­mi­si skri­ver en är­lig, ra­san­de och sår­bar be­rät­tel­se om Sve­ri­ge. Om hur en fa­milj på­ver­kas av att tving­as fly, och vad det in­ne­bär att bör­ja om som främ­ling­ar i ett land ut­an dof­ter. Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.