Fi­na pla­ce­ring­ar i karate

Vi i Kista - - SPORT -

Fle­ra från Jär­va­om­rå­det gjor­de fi­na in­sat­ser i hel­gens ka­ra­te­täv­ling­ar som hölls i Eriks­dals­hal­len. I Svens­ka ju­ni­or­po­ka­len, som är en in­ter­na­tio­nell täv­ling för ju­ni­o­rer, slu­ta­de Ar­min Ta­va­ko­li från Shi­ai KK på en andra­plats i klas­sen herr­ju­ni­o­rer 16-17 år i Ku­mite 76kg. Klubb­kam­ra­ten Mo­ham­mad Mou­ra­bi slu­ta­de på en tred­je plats i klas­sen her­rar U-21 Ku­mite 75kg.

Även i täv­ling­en Karate Kid Cup, för de yng­re del­ta­gar­na, gick det bra. För flic­kor vann Fa­ri­da Gee­di från Shaia KK i klas­sen Ku­mite F12 kort. Ni­ki Den­ni­us, ock­så hon från Shaia KK, kom på tred­je plats i Ku­mite F9 lång. På pojk­si­dan vann Si­mon Sö­der­berg och Fe­lix Vangstad, från Jär­va KD, si­na re­spek­ti­ve klas­ser – poj­kar P7A och P9B i Ka­ta. Även Li­nus Sö­der­berg från Jär­va KD kom på and­ra plats i klas­sen Ka­ta P8A.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.