Snöp­lig för­lust för Kis­ta Hoc­key

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Hoc­keys herr­lag åk­te i för­ra vec­kan på en snör­p­lig för­lust mot ta­belltvå­an Kall­hälls IF. I förs­ta pe­ri­o­den var Kis­ta det star­kas­te la­get och som tog led­ning­en med 2-1. I pe­ri­od två var det istäl­let Kall­häll som var la­get som fick ut­del­ning, det var då kvit­te­ring­en till 2-2 kom.

In­för mat­chens tred­je och sista pe­ri­od var det li­ka och det var här av­gö­ran­det kom. Det var här flest mål sat­tes från bå­da la­gen men trots Kistas tre kas­sar blev det bor­t­agäs­ter­na Kall­häll som seg­ra­de, i di­vi­sion 4-se­ri­ens and­ra mö­te. Kall­häll IF vann mat­chen ef­ter att ha gjort fy­ra mål i sista pe­ri­o­den. Slut­re­sul­ta­tet blev 5-6 till Kall­häll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.