Ga­laxy­spe­la­re spe­lar för lands­lag

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta Ga­laxy­spe­la­ren Has­san Sha­kir har bli­vit ut­ta­gen för spel med det ira­kis­ka U23-lands­la­get. Han be­fin­ner sig nu på trä­nings­lä­ger i Du­bai med U23-lands­la­get i fot­boll. Un­der trä­nings­läg­ret kom­mer det även att spe­las någ­ra trä­nings­lands­kam­per som Has­san kom­mer att del­ta i.

I Kis­ta Ga­laxy spe­lar Has­san Sha­kir som yt­ter­back. På den po­si­tio­nen är han känd för sin spelin­tel­li­gens, sin tek­nik och för sin snabb­het i spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.