Sov­rumsknep: Så so­ver du bätt­re

Vi i Kista - - BOSTAD -

Ak­ta dig för att skru­va upp ele­men­tet för myc­ket. När krop­pen är sval som­nar vi lät­ta­re.

Tyssssnad! Stäng av sig­na­ler, tv-ap­pa­ra­ter och stäng dör­ren.

Ha rätt be­lys­ning. Däm­pat ljus i ta­ket och små flytt­ba­ra säng­lam­por är bra att ha.

Se till att var­va ner en till två tim­mar in­nan du läg­ger dig.

För­sök att gö­ra säng­en till en ar­bets­fri zon.

Om du in­te kan so­va – gå upp och gör nå­got an­nat tills du blir söm­nig. Det lär hjär­nan att säng­en har med sömn att gö­ra.

Sat­sa på en madrass av hög

kva­li­tet.

La­bo­re­ra med det na­tur­li­ga lju­set! Mörk­läg­gan­de gar­di­ner och väck­nings­lam­por hjäl­per dig so­va och vak­na på rätt si­da.

Här är in­spi­ra­tio­nen häm­tad från for­na ti­ders hant­verk och konst­fi­lo­so­fi. Små­blom­mi­ga ta­pe­ter och mönst­ra­de kud­dar blan­das med lug­na, blåa to­ner och var­ma mäss­sings­de­tal­jer. Tryc­ken är enk­la och na­tur­li­ga, och sti­len är mer hant­verks­ro­man­tisk än gul­lig. F O T : H & M

FOTO: LA­GER­HAUS

FI­NA MÖNS­TER OCH LUG­NA TO­NER

FOTO: ÅHLENS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.