3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

HÖS­TENS SISTA JÄR­VA CAFÉ-MÖ­TE

Norra Jär­va Stads­dels­råd har bju­dit in Ver­dan­dis ut­re­da­re Jan Ed­ling att re­do­vi­sa sin rap­port ”För­or­ter­na som Mo­der Svea glöm­de”. Ef­ter hös­tens dis­kus­sion om drog­han­deln är det dags att dis­ku­te­ra de bakom­lig­gan­de so­ci­a­la pro­ble­men och vad som be­hö­ver gö­ras för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm.

Mån­dag den 7 de­cem­ber kl 18

Hus­by träff

När:

Var: FÖ­RE­LÄS­NING AV MALIN WAHL­BERG

So­li­da­ri­tets­fil­mer­na på Sve­ri­ges te­le­vi­sion 67–75 och sam­ti­da per­spek­tiv, som en del av Eros-ef­fek­ten: Konst, so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser och kam­pen för so­ci­al rätt­vi­sa. 9 de­cem­ber kl 19.00 Tens­ta konst­hall

När: Var: GRA­TIS TE­A­TER ”FÖR­OR­TEN BRIN­NER”

Öp­pen och gra­tis vis­ning av Te­a­ter Frys­hu­sets pjäs För­or­ten Brin­ner med ef­ter­föl­jan­de pa­nel­sam­tal. Fö­ran­mäl till gustav.jo­hans­son@frys­hu­set.se se­nast 7 de­cem­ber. 10 de­cem­ber kl 17 Hus­by träff

När: Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.