Sista ”För­or­ten brin­ner”

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den 10 de­cem­ber vi­sar Te­a­ter Frys­hu­set fö­re­ställ­ning­en För­or­ten brin­ner för sista gång­en i Hus­by.

– Vi har länge lo­vat att ta ut den här fö­re­ställ­ning­en till Hus­by och nu har vi fått chan­sen att gö­ra det. Fö­re­ställ­ning­en är otro­ligt stark och vi­sar bland an­nat hur si­tu­a­tio­nen såg ut i Hus­by för tre år se­dan, sä­ger Pep­pe Bo­rood­je­ni, chef för Frys­hu­set i Hus­by.

Ef­ter fö­re­ställ­ning­en sker ett sam­tal som in­leds av en pa­nel. Un­der kväl­len bjuds även publi­ken in till sam­tal om kon­struk­ti­va lös­ning­ar för att mot­ver­ka ut­an­för­skap i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.